مقاله بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش

مطالب دیگر:
📌پرسشنامه آزمون رضامندی زناشویی اسلامی📌پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی📌مدیریت آموزشی- مجموعه اول مقالات📌مدیریت آموزشی- مجموعه دوم مقالات📌پرسشنامه مدیریت كیفیت فراگیر📌مدیریت آموزشی- مجموعه سوم مقالات📌پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس📌پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)📌پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس(اندلر وپارکر)📌پرسشنامه آزمون آندره ری📌پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ📌پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992)📌پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار📌پرسشنامه ترکیبی مشتری مداری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری📌پرسشنامه استراتژی های ارزیابی عملکرد📌پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها📌پرسشنامه های استاندارد اخلاق کار پتی (1995) هوش سازمانی آلبرخت (2003) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (2000)📌پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM📌پرسشنامه اعتماد سازمانی و توانمندسازی و رهبری خدمتگزار📌پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان مقاله بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورشقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش,انگیزش کارکنان,مقاله
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 102 صفحه می باشد.

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از افزايش تحصيلات مديران برانگيزش كاركنان و يا افزايش انگيزه امنيتي مديران بر روي انگيزش كاركنان و يا افزايش انگيزه خوديابي و تحقيق خود بر روي انگيزش كاركنان و همين طور افزايش سابقه كاري مديران بر روي انگيزش كاركنان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از مديران و كاركنان آموزش و پرورش كه شامل معلّمين و دبيران و آموزگاران است كه يك اين جامعه 280 نفر است كه 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و پرسش نامه مربوط به انگيزش كاركنان و مديران بر روي آنها اجرا گرديده كه اين پرسش نامه 60 سئوال دو گزينه اي بله و خير دارد كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري X2 استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه انگيزه امنيّتي، افزايش تحصيلات و همين طور سابقه كاري و انگيزه خوديابي مديران مي تواند برانگيزش كاركنان تأثير مثبتي داشته باشد.

بيان مسئله :

نيروي انساني شاغل در سازمان ها، اصلي ترين سرمايه در اختيار مديران است و مديريت منابع انساني مهمترين و شايد اصلي ترين وظيفه مديران مي باشد.رفتار و فعاليت انسان ها ناشي از انگيزه ها يا نيازهاي آنان است.مديران با شناخت و پيش بيني انگيزه ها و نيازهاي واقعي كاركنان تحت مديريت خود مي توانند به موقع و به طور صحيح به ارضاء نيازها و انگيزه هاي آنان اقدام نموده و از نيروي انساني سازمان به نحو مطلوب در راستاي اهداف سازمان بهره وري كنند.مديريت صحيح در سازمان ها ايجاب مي كند كه مديران با شناخت و پيش بيني انگيزه هاي نيروي انساني تحت مديريت خود همت گمارند و عدم توجه به ارضاء نيازهاي نيروي انساني باعث بروز رفتارهاي سوء مانند ناكامي، لاقيدي، پرخاشگري و ... مي شود و عدم همسوئي در نگرش مديران و كاركنان در مورد نيازها و انگيزه هاي كاركنان از عوامل مهم بروز مشكلات نيروي انساني در سازمان هاست.در همين راستا اين تحقيق به بررسي عوامل مؤثر بر نيازهاي كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران و كاركنان همين اداره پرداخته و اينكه نوع نگرش مديران و اهميت به انگيزه ها مي تواند در انگيزه كاركنان هم تأثير بگذارد يا نه.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود